Od začátků až po současnost

SDH Střelná byl založen v roce 1920.

Z důvodů častých požárů v obci kde byla pouze dřevěné obydlí byl v lednu 1920 založen hasičský sbor v počtu 20 členů. První starosta sboru byl František Vašků č. 27. K dispozici byli pouze Berlovky. První zásah byl proveden hned v roce 1920 u požáru stodoly u Františka Polácha č.108. Stodola sice shořela, ale hasiči úspěšně ochránily okolni stavení a stodoly. V roce 1922 byla obecním zastupitelstvem zakoupena nová hasičská stříkačka za 21 000 Kčs.

V době 2. sv. války mnoho našich členů převáděla odbojové pracovníky přes hranice. Sbor funguje i v době okupace. V roce 1945 má sbor 24 členů.

Nové hasičské zbrojnice, která byla součástí budovy MNV jsme se dočkali v roce 1959, kde naši členové odpracovali na 800 brigádnických hodin. V letošním roce bude dodělána nová rekonstrukce budovy, která bude sloužit obci i hasičům.

Až v roce 1966 byla pořízena do sboru první auta. Auto „Horch“ z Ratiboře bylo starší výroby a proto nám MNV z vlastních prostředků zakoupil ještě v témže roce Tatru 805 od vojenského útvaru z Kroměříže

Požární sbor se aktivně účastnil všech dění v obci. Ať už stovky odpracovaných brigádnických hodin na svatbě nových budov, výstavbě požárních nádrží, provádění preventivních prohlídek v obci, pořádáním kulturních akcí a mnoho jiných aktivit.

V roce 1981 nám je přiděleno vozidlo Avia/30 z VPÚ Vsetín, které jsme generovali ve spolupráci z HZS ve Val. Meziříčí v roce 2005.

Největší požár v historii obce byl v roce 1982. Červený kohout napadl sklad slámy JZD ve Střelné. Na likvidaci požáru se podílelo 25 příslušníků PS Střelná, na 120 příslušníků okolních požárních sborů a na 50 zaměstnanců JZD a dalších obětavých občanů naší vesnice. Likvidace byla prováděna 3 dny a 3 noci

Největšího úspěchu representačního družstva jsme se dočkali v roce 1983. Vítězstvím v okresním kole jsme se probojovali do kola krajského, které se konalo v Naměští na Hané – u Olomouce. Zde jsme obsadili celkově 6. místo (2. nejrychlejší čas v požárním útoku)

1)

V roce 2010 sbor eviduje 59 členů, z toho 7 žen a 12 hasičů do 15 let. Dalších 10 se připravuje na přijetí.

Nejdůležitější vyznamenání ve sboru obdržel Krajča Josef č. 180 a Krajča Vojtěch č. 124 a to Řád sv. Floriána za dlouholetou činnost.

Největší osobností našeho sboru je Josef Krajča, který v současnosti zastává funkci starosty OSH a starosty Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje.

V roce 1999 byla vyrobena dřevěná socha sv. Floriána dle návrhu Josefa Krajče č. 21 a Josefa Janošíka č. 191. Socha slavnostně odhalena na VVH a v následujícím roce u příležitosti oslav věnována do místního kostela.

Historický prapor sboru byl pořízen z vlastních prostředků a byl posvěcen u příležitosti       80-tého výročí založení sboru v roce 2000. Autor návrhu je Josef Krajča č.180, vyšila ho paní Zimčíková z Hluku a znázorňuje vzájemnou spolupráci hasičů a obce svýma symboly – znakem obce a znakem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka na podkladu červeném a druhá strana praporu v barvě modré symbolizuje historické poslání hasičů nápisem: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ a siluetou sochy sv. Floriána.

V letošním roce 25. července proběhnou oslavy 90-tého výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Střelné a slavnostní otevření nové zbrojnice.

2) sport

Muži:

První soutěžní (representační) družstvo mužů bylo založeno roku 1961 a hned v premiérovém roce získalo 4. místo na okresní soutěži. Účastnilo se pohárových soutěží v okolní i na Slovensku.

Nyní už asi 5 let se družstvo mužů účastní pouze domácí soutěže. Po výroční vlané hromadě se ale  poskládala nová mladá parta asi 10 hasičů, kteří mají letos v plánu účast na obvodním kole v PS a na několika soutěžích v okolí.

První družstvo mladých požárníků bylo založeno v roce 1971 a to zásluhou zejména velitele Vojtěcha Krajče č.124, Josefa Krajče č.30 a ředitele školy Josefa Vitouše. Již krátce po založení se pravidelně umístňovali na čelních místech okresních soutěží. Další vedoucí byli Daněk Jan, Fojtů František a Mužikovská Eliška.

Současní mladí hasiči jsou již asi 3 roky úplně bez činnosti. Letos byli zvoleni noví vedoucí mládeže Krajča Vojtěch č.94 a Matocha Libor, kteří provedli besedu v místní škole a nábor nových členů. Nyní se pravidelně 1x týdně konají schůzky, kterých se účastní 10 mladých hasičů v kategorii mladší žáci a 8 v kategorii dorost. Prvořadým úkolem je připravit naše mladé hasiče k účasti na soutěžích.

Soutěž „O pohár starosty obce“ se v naší obci koná od roku 1992 a účastní se družstva mužů

1. ročník soutěžili: domácí družstvo nad 35 let, do 35 let a družstvo dorostu a mládí hasiči SDH Střelná a Študlova. V roce 2000 soutěž rozšířena ještě o „O pohár starosty sboru“ který je určen soutěžícím ženám.

3)

Zásahová jednotka: Velitel: Liška Antonín, zástupce Matocha Libor, 4 strojníci a 6 členů osádky.

Většinou hašení trávy apod. Technika: Avia/30, PS 12 a přívěs PPS 12

Školení výjezdové jednotky probíhá pravidelně 2x ročně

4) pořádané akce

Leden – pořádáme tradiční zimní závody dětí ve sjezdu na bobech

Únor – Fašankový průvod + pochovávání basy

Účast na slavnostech v okrsku – výročí sborů, oslava svátku sv. Floriána

Účast na pouť sv. Floriána na sv. Hostýně – pořádány zájezdy

Sběr železného šrotu v obci

Pomoc při akcích organizovaných jinými spolky.

 

Hasičské desatero

 

1.     Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ani zisku, ani slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2.     Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3.     Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4.     Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5.     Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6.     Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7.     Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8.     Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9.     Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jakož odznak nosíš.

10.      Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.